Aanmelden van verdwaalde Belgische duiven:
Wij informeren onze leden ervan dat bij de aanmelding van een verdwaalde duif de gegevens van de liefhebber worden meegedeeld aan de aanmelder, het betreft naam en voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres van de persoon op wiens naam de duif staat ingeschreven bij de KBDB. Liefhebbers die niet willen dat hun naam, adres en email worden overgemaakt aan de aanmelder, moeten de KBDB hiervan in kennis stellen. In dit geval zal enkel het telefoonnummer van de liefhebber worden meegedeeld aan de aanmelder van de verdwaalde duif.

Lidnummer KBDB:
of
Nummer van de verzamelplaats:

Gegevens van de aanmelder:
Naam: Telefoon:
Adres: GSM:
Postcode: E-mail:
Gemeente:

Gegevens van de verdwaalde duif:
Ringnummer:
Jaartal:
Opmerkingen: